Støtte til Hugo Chavez?
- eller til Venezuelas arbejdere og en uafhængig venstrefløj?
SAP topside

Gennem de seneste par år er store dele af verdens venstrefløj blevet stadigt mere begejstret for Venezuelas præsident Hugo Chavez - ikke mindst efter hans erklæring på Verdens Sociale Forum i 2005 om at skabe en ny "socialisme for det 21. århundrede i Venezuela" og på baggrund af de konkrete sociale forbedringer i det latinamerikanske land med 25 mio. indbyggere.

Efter en lang og kold tid under de nyliberalistiske vinde er det selvfølgelig også rart at se en statsleder lange ud mod USA, begrænse de rige familiers magt og iværksætte velfærdsprogrammer for det fattige befolkningsflertal - der forståeligt nok også nyder stor tillid til deres statsleder. Senest bekræftet ved præsidentvalget i december, hvor hele 61% stemte for Chavez og kun 38% på hans modkandidat.

Men netop derfor er der også al grund til at advare mod den til dels uhæmmede begejstring, der præger mange af hans støtter i ind- og udland. I løbet af det forrige århundrede har vi desværre set det klassiske mønster igen og igen, hvor folkekære og venstrepopulistiske statsledere efter en årrække slår om til sin modsætning - men på et tidspunkt, hvor arbejderklassen står uden uafhængige kamporganisationer og venstrefløjen er ideologisk helt afvæbnet pga. sin mangeårige støtte til regimet.

Som revolutionære socialister - ikke mindst i den trotskistiske og anti-stalinististiske tradition - er det derfor vores pligt over for de venezuelanske arbejdere, over for venstrefløjen og over for den internationale arbejderklasse at trække en klar klasselinie op i forhold til Chavez-regimet.

Der er ikke nogen tvivl om, at Chavez i dag fungerer som en katalysator i forhold til tanken om en socialistisk omformning af landet. Men socialisme er ikke en gave, der bliver overrakt til befolkningen af en godgørende diktator. Socialisme er tværtimod rettigheder, som befolkningen selv må være med til at kæmpe frem og forsvare - også imod den til enhver tid siddende præsident og som et bolværk imod enhver form for bureaukratiske eller antidemokratiske tendenser.

Hvis det virkelig skal komme på tale at etablere et nyt, demokratisk og socialistisk Venezuela, vil de følgende elementer være helt afgørende for os at forsvare:

1) Uafhængige masseorganisationer, herunder ikke mindst fagbevægelsen og den demokratisk-socialistiske venstrefløj.
Helt aktuelt retten til at stå uden for Chavez’ nye parti "Venezuelas Forenede Socialistiske Parti", der nu afløser hans gamle valgfront "Bevægelsen for en 5. republik".

2) For en kraftig udvidelse af demokratiet - og imod enhver indskrænkning.
Dvs. modstand mod at Chavez har fået ret til at udstede dekreter og forsvar for et demokratisk og suverænt parlament. Samtidig må presset for øget arbejderkontrol i produktionen trappes op - og det samme gælder kravet om reelt demokratiske komiteer på lokalplan.

3) For international solidaritet mellem befolkninger og klasser - uforsonlig kamp mod ethvert undertrykkende regime.
Stalins gamle tese om "socialisme i et land" er i dag på alle måder forældet.

Venezuela er kun en brik i det globale magtspil, hvor der er mange faldgruber. Desværre har Chavez offentligt omfavnet bl.a. Hvideruslands præsident Aleksander Lukasjenko - "Europas sidste diktator"- samt den fanatiske og stærkt højreorienterede iranske præsident Ahmadinejad. Selv om denne alliance oplagt skal ses på baggrund af international magt- og oliepolitik, er det alligevel på alle måder forkasteligt - i hvert fald hvis man vil tages alvorligt, når man taler om en ny "socialisme for det 21. århundrede".

SAP’s forretningsudvalg, 2. februar 2007


Bliv medlem af SAP!

SAP er en revolutionær socialistisk organisation.

Vi arbejder som en del af Enhedslisten og SUF på at opbygge og styrke disse organisationer. Målet er at skabe et aktivt handlende parti og ditto ungdomsorganisation, der bidrager med handlingsforslag og politiske perspektiver til de aktuelle sociale mobiliseringer og ved en egentlig samfundsomvæltning.

SAP er også den danske afdeling af 4. Internationale, en global organisation for revolutionære socialister.

Læs mere på www.sap-fi.dk

Vær med i arbejdet - bliv medlem af SAP - kontakt os på: sap@sap-fi.dk